On course for success

BILIF PRESENTS MUAMALAT 101: JUAL BELI

Luaskan pemahaman anda tentang jual beli berlandaskan amalan dan ajaran agama Islam.

Acara percuma ini juga bertujuan untuk mempromosikan kepentingan menjalankan jual beli yang halal di mana transaksi sedemikian boleh dilakukan dengan betul tanpa sebarang unsur spekulatif dalam Islam seperti Riba, Gharar dan Maysir.

Sertai kami pada 27 April 2022 dan mendaftarlah dengan mengimbas kod QR atau melalui pautan yang telah disertakan. Hubungi kami sekarang di +673 8271140 atau e-mel askseed@bilif.com.bn untuk maklumat lanjut.

Download Brochure Here

▲ Top