On course for success

Komunikasi dan Penulisan Bahasa Melayu Secara Efektif

 

Program ini akan membantu peserta untuk menguasai komunikasi yang berkesan dari sudut kejelasan, ketepatan, kelengkapan, kepadatan, konkrit, koheren dan hormat. Peserta akan berupaya mengenal pasti panduan (tips) dan teknik untuk diaplikasikan semasa menentukan format yang paling sesuai digunakan bagi suatu agenda, mesej / pesanan emel, surat-menyurat perniagaan, kertas cadangan perniagaan, dan laporan perniagaan.

 

Download Brochure here
Location Map
▲ Top