On course for success

Tempat Kerja yang Berkualiti dan Produktif Melalui Amalan 5S

Keseluruhan Program

Dengan perlaksanaan konsep 5S, iaitu Seiri, Seiton, Shitsuke, Seiketsudan Seiso, organisasi akan dapat meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos. Program ini merungkai pelbagai amalan dan inisiatif yang boleh membantu organisasi mengintegrasikan 5S sebagai amalanyang baik.

Dengan menerapkan nilai-nilai yang diperkenalkan oleh syarikat-syarikat Jepun, pekerja diberi autonomi untuk menambah baik cara mereka bekerja untuk menjadi lebih cekap, efektif dan inovatif. Pelbagai contoh amalan terbaik akan dibentangkan supaya peserta boleh mengguna pakai dan menyesuaikan (adapt and adopt) dengan situasi kerja mereka.

Metodologi

Kursus bersemuka

Program Ini Sesuai Untuk Siapa?

Program ini sesuai untuk perserta yang baru menceburi bidang pekerjaan.

Objektif Program

Pada akhir kursus ini, peserta akan dapat:

  • Memahami pentingnya mengamalkan 5S di tempat kerja;
  • Mempraktikkan konsep dan amalan 5S;
  • Menjadikan tempat kerja lebih produktif dan kondusif;
  • Memastikan aktiviti 5S dapat dijalankan dengan jaya; dan
  • Menjalankan aktiviti audit 5S.

Butiran Program

Date Time
8 – 9 November 2023

8:30 Pagi – 12:00 Tengahari

1:30 Petang – 5:00 Petang

Programme Fee

Package Stakeholder Non Stakeholder
Normal Fee $ 900.00 $ 950.00

 

Download Brochure Here
▲ Top