On course for success

Kemahiran Penulisan Bahasa Melayu

Keseluruhan Program

Lazimnya, penulisan selalu dikaitkan dengan penggunaan bahasa secara rasmi kerana ia merupakan sebuah pendokumentasian yang bolehdijadikan sebagai bahan rujukan jangka masa panjang. Oleh yang demikian, Program Kemahiran Penulisan Bahasa Melayu yang diadakan selama dua (2) hari ini bertujuan untuk memperbaiki mutu penulisan peserta dalam menggunakan Bahasa Melayu standard sebagai wahana penyaluran informasi dan idea sesuai dengan konteks formal. Justeru, dalam program ini para peserta akan diajarkan tentang konsep berbahasa dan mengenal pasti kesilapan yang sering dilakukan dalam penulisan mereka kerana tanpa kesedaran tersebut, tiada pembaikan akan berlaku. Di samping itu, beberapa latihan atau aktiviti akan diberikan bagi memperkasa pemahaman peserta selama program dijalankan.

Metodologi

Latihan Bersemuka

Program Ini Sesuai Untuk Siapa?

Program ini sesuai untuk pegawai dan kakitangan kerajaan dan swasta yang ingin meningkatkan mutu penulisan dalam Bahasa Melayu standard.

Modul

Modul 1 Bahasa dan Komunikasi
Modul 2 Penanda Wacana
Modul 3 Laras Bahasa
Modul 4 Analisis Kesalahan Bahasa
Modul 5 Pemilihan Kata
Modul 6 Penulisan Terkawal

Butiran Program

Tarikh Masa
2-3 Ogos 2023  8:30 am – 12:00 pm

1:30 pm – 5:00 pm

Perlaburan Anda

Program Pihak Berkepentingan Bukan Pihak Berkepentingan
Yuran $700 (20% sbs) $800

 

Download Brochure Here
▲ Top